Wij zijn Camas IT

Wij maken software om organisaties beter te maken

Mogelijk maken dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn. Dat is de missie. We begrijpen heel goed dat ons aandeel daarin niet doorslaggevend is. Uiteindelijk gaat het om de dynamiek tussen werkgever, medewerker en arbodienst. Maar dat maakt onze positie als softwarebouwers juist zo mooi.

Onze bijdrage in die dynamiek zorgt ervoor dat alle communicatie zo goed en soepel mogelijk verloopt. Wij zorgen ervoor dat iedereen over de juiste en relevante informatie beschikt. Dat mogelijkheden ontdekt worden die anders niet zichtbaar zijn. Evenals de oorzaken en ontwikkelingen die anders onder de oppervlakte blijven.

Wij zorgen voor het inzicht, de veiligheid en de mogelijkheden. Wij creëren ruimte voor focus en aandacht waar het nodig is. Wij maken mogelijk dat de mens gezien wordt.

Onze kernwaarden

Leiderschapsontwikkeling is cruciaal. Medewerkers die denken en handelen vanuit een gezonde identiteit zijn een positieve kracht tot verandering in hun leef- en werkomgeving. Als organisaties en medewerkers geen speelbal willen worden van de omstandigheden, moeten ze richting en leiderschapsvaardigheden ontwikkelen.

Geïnspireerde mensen zijn bezielde mensen. Die mensen maken het verschil en beschikken over de energie om andere mensen in beweging te brengen waardoor nieuwe kansen ontstaan. Inspiratie is de bron van ons handelen en daardoor zijn wij een inspiratiebron voor anderen.

De omstandigheden waarin mensen leven en werken veranderen snel en voortdurend. Voor de organisatiecontext geldt hetzelfde. (Zelf)vertrouwen is een van de schakels om succesvol te zijn als medewerker. Competente, geloofwaardige, betrokken én betrouwbare professionals die verantwoordelijk en in vrijheid durven en kunnen handelen, maken het verschil.

Wij kunnen alleen succesvol handelen als we verbonden zijn met onze klanten, hun medewerkers en onszelf. Die verbinding wordt duidelijk in de wijze waarop wij samenwerken, zichtbaar zijn en aansluiten bij de verwachtingen van de ander. Wij hebben ontdekt dat feedback op ons eigen handelen en een onbevooroordeeld perspectief richtinggevend zijn!

Geschiedenis

Lang lang geleden, begin deze eeuw, zocht arbodienst Perspectief een verzuimsysteem. Geen enkel systeem was flexibel genoeg. Teveel systemen zorgden voor dubbele registratie en de meeste systemen waren enkel goed in één aspect. Perspectief nam daarom het heft in eigenhand en zo zag versie 1.0 van CAMAS het levenslicht. In de jaren die volgden namen de mogelijkheden binnen CAMAS langzaam toe. Met de oprichting van Camas IT in mei 2018 kwam de ontwikkeling van CAMAS in een stroomversnelling. De organisatie is sindsdien meer dan verdubbeld in mankracht en er is veel mogelijk gemaakt. En het leuke is; we houden nog lang niet op!

2005

Verzuimmodule

2009

Integratiemodule

2012

Document-managementsysteem

2011

Workflow engine

2014

Medisch dossier Planningsmodule

2013

Module Externe
Re-integratie

2016

RI&E
Baanbreker

2015

Veiligheidsvolgsysteem
Deelherstel

2018

Werknemersportal
Coachingsmodule

2017

Ziektewetmodule
WGA-module

2020

Digitaal consult
Digitale verzuimintake
PMO module
CAMAS Analytics

2019

Bewaartermijnen
Schadelastmodule
Digitaal ondertekenen
Keuringen
Werkgeversportal app

2021

Todo module
AD module
Verzuimprofiel
FIT module

2007

Werkgeversportal

Perspectief Groep bv

sinds 2002

Camas IT bv

sinds 2018

Ons stekkie

Gelegen in het mooie Harderwijk hebben wij van ons kantoor een heerlijke werkplek gemaakt waar we korte lijnen houden met elkaar.

Een werkplek met ruimte om moeilijke puzzels en productie issues op te lossen, en een werkplek waar we samen kunnen nadenken over nieuwe en innovatieve oplossingen.

Het team

CAMAS; voor en door mensen gemaakt. En deze mensen? Die maken het verschil. Betrokken, bevlogen, gepassioneerd. Een IT-club waar je U tegen zegt. Niet alleen door wat we kunnen, maar vooral door wie wij zijn. Met veel ‘zij’-instromers (waaronder via onze multiculturele Toekomstacademie) hebben we een brede kijk op de wereld en dat is zichtbaar in hoe wij met elkaar te werk gaan. Behulpzaam, inclusief, samen.

Team Scrummy Bears

Dennis
developer
Rudi
developer
pascal
developer
TIM
product owner
peter
developer
Nadir
developer
Robert
developer

Team 404

martijn
developer
hans
developer
Pim
product owner
JOHAN
developer
OTTO
developer
MATTHEW
developer
Reijer
developer
Huseyin
developer

Team Zonder Naam

iliya
developer
Albert
developer
mark
product owner
Johan
developer
Leon
developer
Geralt
developer
REINOUT
developer

Team Quick Wim

CARINA
developer
Maurits
developer

UX & Testen

justine
ux designer
Maureen
tester
BOB
ux designer
ETIENNE
ux designer
cor
tester
Jack
tester

Helpdesk

Petra
medewerker helpdesk
Greetje
medewerker helpdesk
elvera
medewerker helpdesk
Mike
medewerker helpdesk
Sietske
teamleider
jolita
medewerker helpdesk
Chantal
medewerker helpdesk

Functioneel beheer & Integratie

Joris
functioneel beheerder
Matthew
functioneel beheerder
Koen
functioneel beheerder
JAco
implementatiemanager
MARTIJN
functioneel beheerder

Team Feitenfabriek

Mark
data analist
mAARTEN
data analist
henrike
data analist
Jerôme
data analist
BEN
data analist

Systeembeheer

Jason
systeembeheerder
naïm
systeembeheerder
erik
coördinator systeembeheer
boudewijn
systeembeheerder
jan
systeembeheerder
Toine
systeembeheerder

Overige functies

Mariska
p&o adviseur
klaas
manager development
ANDRÉ
directeur